แสดงความยินดีกับความสำเร็จของนักกีฬา

เมื่อวันที่ 17 กุมภาพันธ์ 2566 ณ อาคารสำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี อ.ดร.ภัสยกร เลาสวัสดิกุล คณบดีคณะครุศาสตร์, อ.เอนก อ่อนไสว รองคณบดีฝ่ายกิจการนักศึกษา นำนักศึกษาในสังกัดคณะครุศาสตร์ เข้าพบ ผศ.ดร.กันยา บาร์นท์ อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี ในโอกาสที่ไปสร้างชื่อเสียงในการแข่งขันกีฬามหาวิทยาลัยแห่งประเทศไทย ครั้งที่ 48 "ดอกจานบ้านเชียงเกมส์" สำหรับนักศึกษาที่ได้รับเหรียญรางวัลครั้งนี้ คือ นางสาวพัชราภา กระแสโสม นักศึกษาสาขาวิชาพลศึกษา ชั้นปีที่ 1 ได้รับรางวัลเหรียญทองแดง กีฬามวยสากลสมัครเล่น ประเภทหญิง รุ่นน้ำหนักไม่เกิน 57 กิโลกรัม
 

กิจกรรมอื่นๆ