ร่วมต้อนรับองคมนตรีในโอกาสติดตาม ตรวจเยี่ยมโรงเรียนในโครงการกองทุนการศึกษา และโรงเรียนเครือข่ายฯ จังหวัดลพบุรี

เมื่อวันที่ 15 กุมภาพันธ์ 2566 ณ โรงเรียนบ้านเขาขวาง และโรงเรียนชุมชนบ้านแก่งเสือเต้น อ.พัฒนานิคม จ.ลพบุรี อ.ดร.ภัสยกร เลาสวัสดิกุล คณบดีคณะครุศาสตร์, ผศ.ณัฐทิญาภรณ์ การะเกตุ ผู้ช่วยคณบดีคณะครุศาสตร์ ร่วมให้การต้อนรับ พล.อ.บัณฑิตย์ มลายอริศูนย์ องคมนตรี และคณะ ในโอกาสลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมและติดตามผลการดำเนินงานของโรงเรียนในโครงการกองทุนการศึกษา และโรงเรียนเครือข่ายฯ จังหวัดลพบุรี เพื่อรับฟังการสรุปแนวทางการดำเนินงานการส่งเสริมและสนับสนุนการพัฒนาคุณภาพการศึกษาของโรงเรียนโครงการกองทุนการศึกษาและโรงเรียนเครือข่าย

กิจกรรมอื่นๆ