ร่วมพิธีวันคล้ายวันพระบรมราชสมภพสมเด็จพระนารายณ์มหาราช

เมื่อวันที่ 16 กุมภาพันธ์ 2566 ณ เขตพระราชฐานชั้นนอก พระนารายณ์ราชนิเวศน์ อ.เอนก อ่อนไสว รองคณบดีฝ่ายกิจการนักศึกษา คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี เป็นผู้แทนมหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี ร่วมพิธีทำบุญตักบาตรข้าวสารอาหารแห้งพระสงฆ์ เพื่ออุทิศถวายเป็นพระราชกุศลแด่สมเด็จพระนารายณ์มหาราช เนื่องในวันคล้ายวันพระบรมราชสมภพ สมเด็จพระนารายณ์มหาราช วันที่ 16 กุมภาพันธ์ 2566 โดยมี คุณอำพล อังคภากรณ์กุล ผู้ว่าราชการจังหวัดลพบุรี เป็นประธานในพิธี
 

กิจกรรมอื่นๆ