[x] ปิดหน้าต่างนี้
Powered by ATOMYMAXSITE 2.5
ยินดีต้อนรับคุณ บุคคลทั่วไป  
English Chinese (Simplified) Chinese (Traditional) French German Italian Japanese Korean Portuguese Russian Spanish Vietnamese Thai     
ค้นหา   
เมนูหลัก


  
รายการ Gallery หน้าหลัก    
>> การประชุม คกก.ประจำคณะครุศาสตร์ ครั้งที่ 6/2561 ( 28/มิ.ย./2561 )

     
ผศ.ดร.ทรงศรี ตุ่นทอง คณบดีคณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี ให้เกียรติเป็นประธานการประชุมคณะกรรมการประจำคณะครุศาสตร์ ครั้งที่ 6/2561 ณ ห้องประชุม ชั้น 3 อาคารคณะครุศาสตร์ ซึ่งมีคณะกรรมการเข้าร่วมการประชุมกว่า 2 ใน 3 เมื่อวันที่ 20 มิถุนายน 2561
โดยมีวาระเสนอเพื่อพิจารณา ได้แก่ การพิจารณาผลการเรียนของนักศึกษา / การพิจารณารายงานผลการดำเนินงานแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษา ประจำปีการศึกษา 2560 ระดับหลักสูตรประกาศนียบัตรบัณฑิตวิชาชีพครู (ระยะ 3 เดือน วันที่ 1 ตุลาคม - 31 ธันวาคม 2560) / การพิจารณารายงานผลการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลงานของคณะครุศาสตร์ ปีงบประมาณ พ.ศ.2560 (1 ตุลาคม 2559 - 30 กันยายน 2560)
  
โดย admin (VIEW : 149)
โดย admin (VIEW : 130)
โดย admin (VIEW : 136)
โดย admin (VIEW : 116)
โดย admin (VIEW : 150)
โดย admin (VIEW : 126)
โดย admin (VIEW : 116)
โดย admin (VIEW : 127)
กำลังแสดงหน้าที่ 1/1 [จำนวน 8 รูปภาพ]
<< 1 >>