[x] ปิดหน้าต่างนี้
Powered by ATOMYMAXSITE 2.5
ยินดีต้อนรับคุณ บุคคลทั่วไป  
English Chinese (Simplified) Chinese (Traditional) French German Italian Japanese Korean Portuguese Russian Spanish Vietnamese Thai     
ค้นหา   
เมนูหลัก
ระบบสมาชิก
Username :
Password :
[ สมัครสมาชิก ] | [ ลืมรหัสผ่าน ]
สมาชิกทั้งหมด 108 คน
สมาชิกที่กำลังออนไลน์ 2 คน

[Wannapha]

[59216020617]
พยากรณ์อากาศ
 
poll

   คุณคิดว่าเวปนี้เป็นอย่างไร


  1. ดีมาก
  2. ดี
  3. ปานกลาง
  4. แย่
  5. แย่มาก
  
รายการ Gallery หน้าหลัก    
การประชุมคณะกรรมการประจำคณะครุศาสตร์ ครั้งที่ 10/2560 ( 27/ธ.ค./2560 )
    
ผศ.ดร.ทรงศรี ตุ่นทอง คณบดีคณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการประจำคณะครุศาสตร์ ครั้งที่ 10/2560 ณ ห้องประชุม ชั้น 3 อาคารคณะครุศาสตร์ ซึ่งมีคณะกรรมการเข้าร่วมการประชุมกว่า 2 ใน 3 เมื่อวันที่ 26 ธันวาคม 2560
โดยมีวาระเสนอเพื่อพิจารณา ได้แก่ เป้าหมายการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับคณะ ปีการศึกษา 2560 / ตารางคะแนนผลการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับหลักสูตร และระดับคณะ / ผลการเรียนนักศึกษา
ฝึกอบรมการเป็นผู้ตัดสินกีฬาแบดมินตัน ( 26/ธ.ค./2560 )
    ระหว่างวันที่ 23-24 ธันวาคม 2560 สาขาวิชาพลศึกษา คณะครุศาสตร์ มรท. ได้จัดให้มีการฝึกอบรมการเป็นผู้ตัดสินกีฬาแบดมินตัน ให้กับนักศึกษาสาขาวิชาพลศึกษา โดยได้รับเกียรติจาก อ.สุภกิจ วิริยะกิจ จาก ม.ราชภัฏนครสวรรค์ และ อ.พิพัฒน์ ตันวิบูลย์วงศ์ จาก ม.ศรีนครินทรวิโรฒ ให้เกียรติเป็นวิทยากร ณ อาคาร 19 ปี มรท.
โครงการพัฒนาอาจารย์และเจ้าหน้าที่คณะครุศาสตร์ ( 22/ธ.ค./2560 )
    เมื่อวันที่ 18 ธันวาคม 2560 ผศ.ดร.ทรงศรี ตุ่นทอง คณบดีคระครุศาสตร์ มรท. เป็นประธานในพิธีเปิดโครงการพัฒนาอาจารย์และเจ้าหน้าที่คณะครุศาสตร์ ณ ภูผาผึ้งรีสอร์ท อำเภอสวนผึ้ง จังหวัดราชบุรี โดยมีการจัดโครงการระหว่างวันที่ 18-20 ธันวาคม 2560 ซึ่งอาจารย์และเจ้าหน้าที่ เข้าร่วมโครงการ
โครงการอบรมทักษะการช่วยชีวิตทางน้ำและการช่วยชีวิตขั้นพื้นฐาน ( 22/ธ.ค./2560 )
    ระหว่างวันที่ 15-16 ธันวาคม 2560 สาขาวิชาพลศึกษา ได้จัดโครงการอบรมทักษะการช่วยชีวิตทางน้ำและการช่วยชีวิตขั้นพื้นฐาน ให้แก่นักศึกษาสาขาวิชาพลศึกษา เพื่อเป็นการทักษะการช่วยชีวิตทางน้ำและการช่วยชีวิตขั้นพื้นฐานของนักศึกษา ณ โรงยิมส์คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี
เตรียมความพร้อมสำหรับนักศึกษา ป.บัณฑิตวิชาชีพครู ( 22/ธ.ค./2560 )
    เมื่อวันที่ 3, 9-10 ธันวาคม 2560 สาขาวิชาประกาศนียบัตรบัณฑิตวิชาชีพครู ได้จัดโครงการเตรียมความพร้อมสำหรับนักศึกษาหลักสูตรประกาศนียบัตรบัณฑิตวิชาชีพครู ณ อาคาร 90 ปี มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี
สอบคัดเลือกเข้าศึกษาต่อระดับปริญญาตรี ภาคปกติ รอบที่ 1 Portfolio ( 22/ธ.ค./2560 )
    เมื่อวันที่ 7 ธันวาคม 2560 มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี โดยกองบริการการศึกษา สำนักงานอธิการบดี จัดให้มีการสอบคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาต่อระดับปริญญาตรี ภาคปกติ ประจำปีการศึกษา 2561 รอบที่ 1 Portfolio โดยการสอบคัดเลือกในรอบที่ 1 นี้เป็นการสอบสัมภาษณ์และสอบปฏิบัติในสาขาวิชาพลศึกษา, สาขาวิชาการศึกษาปฐมวัย, และสาขาวิชาจิตวิทยาการแนะแนวและพลศึกษา
โครงการฝึกอบรมบุคลากรทางการลูกเสือวิชาผู้กำกับลูกเสือสามัญ ขั้นความรู้ทั่วไปและขั้นความรู้เบื้องต้น (B.T.C) ( 22/ธ.ค./2560 )
    เมื่อวันที่ 2 ธันวาคม 2560 ผศ.ดร.เฉลิมชัย หาญกล้า รองอธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี เป็นประธานในพิธีเปิดโครงการฝึกอบรมบุคลากรทางการลูกเสือวิชาผู้กำกับลูกเสือสามัญ ขั้นความรู้ทั่วไปและขั้นความรู้เบื้องต้น  (B.T.C) รุ่นที่ 1/2560 ของคณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี ณ ค่ายลูกเสือไทเกอร์แคมป์ อ.โคกสำโรง จ.ลพบุรี โดยมีการจัดการอบรมระหว่างวันที่ 2 - 4 ธันวาคม 2560 ซึ่งมีอาจารย์ของโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี นักศึกษาจากสาขาวิชาการศึกษาปฐมวัย และสาขาวิชาจิตวิทยาการแนะแนวและพลศึกษา เข้าร่วมการอบรม
รับเกียรติบัตรรางวัลคณะ/หลักสูตรที่มีผลการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับดี ประจำปีการศึกษา 2559 ( 27/พ.ย./2560 )
    เมื่อวันที่ 24 พฤศจิกายน 2560 อ.คธาวุธ  ศรียา รองคณบดีคณะครุศาสตร์ ฝ่ายกิจการนักศึกษา, อ.ขจิตพรรณ  ทองคำ เป็นตัวแทนของคณะครุศาสตร์ มรท. และตัวแทนของสาขาวิชาการศึกษาปฐมวัย รับเกียรติบัตรรางวัลคณะ/หลักสูตรที่มีผลการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับดี ประจำปีการศึกษา 2559 โดยหลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการศึกษาปฐมวัย ได้คะแนนเฉลี่ย 3.41 และคณะครุศาสตร์ ได้คะแนนเฉลี่ย 4.18
การประชุม คกก.คุรุศึกษา มรท. ครั้งที่ 3/2560 ( 23/พ.ย./2560 )
    ผศ.ดร.ทรงศรี ตุ่นทอง คณบดีคณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการคุรุศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี ครั้งที่ 3/2560 ณ ห้องประชุม ชั้น 3 อาคารคณะครุศาสตร์ ซึ่งมีคณะกรรมการเข้าร่วมการประชุมกว่า 2 ใน 3 เมื่อวันที่ 23 พฤศจิกายน 2560 โดยมีวาระเสนอเพื่อพิจารณา ได้แก่ การสนับสนุนโรงเรียนในโครงการกองทุนการศึกษาและนักศึกษาผู้รับทุนพระราชทาน
พัฒนาทักษะครูไทยในยุคดิจิทัล ( 23/พ.ย./2560 )
    เมื่อวันที่ 19 พฤศจิกายน 2560 ผศ.ดร.เฉลิมชัย  หาญกล้า รองอธิการบดีฝ่ายกิจการนักศึกษาฯ มรท. เป็นประธานในพิธีเปิด โดยมี ผศ.ดร.พิชยา พรมาลี อ.ดร.ภัสยกร เลาสวัสดิกุล ร่วมเป็นเกียรติในพิธีเปิดโครงการพัฒนาทักษะครูไทยในยุคดิจิทัล เพื่อเสริมสร้างความเป็นครูให้แก่นักศึกษาหลักสูตรประกาศนียบัตรบัณฑิตวิชาชีพครู คณะครุศาสตร์ มรท. โดยมีวิทยากรผู้เชี่ยวชาญคือ รศ.ยืน ภู่วรวรรณ ให้เกียรติเป็นวิทยากร ณ ห้องประชุม 80 ปี มรท. (อาคาร 10 ชั้น 3) มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี
กำลังแสดงหน้าที่ 1/39 -> [จำนวน 389 อัลบัม]
<< 1 2 3 4 5 6 7 8 9 >>