[x] ปิดหน้าต่างนี้
Powered by ATOMYMAXSITE 2.5
ยินดีต้อนรับคุณ บุคคลทั่วไป  
English Chinese (Simplified) Chinese (Traditional) French German Italian Japanese Korean Portuguese Russian Spanish Vietnamese Thai     
ค้นหา   
เมนูหลัก
ระบบสมาชิก
Username :
Password :
[ สมัครสมาชิก ] | [ ลืมรหัสผ่าน ]
สมาชิกทั้งหมด 169 คน
สมาชิกที่กำลังออนไลน์ 0 คน
พยากรณ์อากาศ
 
poll

   คุณคิดว่าเวปนี้เป็นอย่างไร


  1. ดีมาก
  2. ดี
  3. ปานกลาง
  4. แย่
  5. แย่มาก
  
รายการ Gallery หน้าหลัก    
สายสัมพันธ์จากใจ...สายใยครุศาสตร์ 63 ( 7/ต.ค../2563 )
    เมื่อวันที่ 28 กันยายน 2563 ผศ.จินตนา เวชมี อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี ให้เกียรติเป็นประธานในพิธีเปิดงานมุทิตาจิตเกษียณอายุราชการ ประจำปี พ.ศ. 2563 "สายสัมพันธ์จากใจ...สายใยครุศาสตร์ 63" โดยในปีนี้คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี มีคณาจารย์ที่เกษียณอายุราชการ จำนวน 3 ท่าน ได้แก่ ผศ.ดร.ทรงศรี ตุ่นทอง คณบดีคณะครุศาสตร์, ผศ.ดร.วิไล ทองแผ่ ผู้อำนวยการโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี, และ ผศ.กิรณา เกี๋ยสกุล อาจารย์ประจำสาขาวิชาการศึกษาปฐมวัย โดยภายในงานได้มีพิธีมอบของที่ระลึกให้แก่ผู้เกษียณอายุราชการ การกล่าวแสดงความรู้สึกของผู้เกษียณอายุราชการ และการแสดงของนักศึกษาคณะครุศาสตร์ สร้างความอบอุ่นและซาบซึ้งแก่ผู้เกษียณอายุราชการและผู้ร่วมงาน
ค่ายครูเพื่อพัฒนาท้องถิ่น ตามโครงการผลิตครูเพื่อพัฒนาท้องถิ่น ( 7/ต.ค../2563 )
    ผศ.จินตนา เวชมี อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี ให้เกียรติเป็นประธานในพิธีเปิดและบรรยายพิเศษ ค่ายครูเพื่อพัฒนาท้องถิ่น ตามโครงการผลิตครูเพื่อพัฒนาท้องถิ่น เครือข่ายภาคกลางตอนบน (นักศึกษารหัส 61) จัดให้กับนักศึกษาจากมหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี, มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา, มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์, และมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี จำนวน 111 คน มีการจัดกิจกรรม ฝึกปฏิบัติกิจกรรมกลุ่มสัมพันธ์ โดยวิทยากร อาจารย์ทรงพล เพ็ชรทอง, อาจารย์กฤติภัทร อัจนกิตติ, อาจารย์รังสรรค์ สมรูป, อาจารย์ชูโชค ชูเจริญ, อาจารย์บุญฤทธิ์ บุญมา และอาจารย์สริน ประดู่ ฝึกปฏิบัติเรียนรู้ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง โดยวิทยากร อาจารย์กิตติวัลย์ ทองอร่าม, นายรังสรรค์ บุญมาแคน และนายรุ่งโรจน์ สีฟ้า ฝึกปฏิบัติกิจกรรมการถอดบทเรียนและกิจกรรมนันทนาการกับการสร้างสัมพันธ์ชุมชน โดยวิทยากร อาจารย์ทรงพล เพ็ชรทอง, อาจารย์กฤติภัทร อัจนกิตติ, อาจารย์รังสรรค์ สมรูป, อาจารย์ชูโชค ชูเจริญ, อาจารย์บุญฤทธิ์ บุญมา และอาจารย์สริน ประดู่ ฝึกปฏิบัติเทคนิคการสร้างบรรยายกาศการเรียนรู้, วาทศิลป์เพื่อการสื่อสาร, ภาวะผู้นำ แรงบันดาลใจครูมืออาชีพ โดยวิทยากร ดร.มงคล สามารถ, นายเชิดชัย สายเสมา และนายเจริญพร ศิริพุฒ ระหว่างวันที่ 12-13 กันยายน พ.ศ.2563 ณ ห้องประชุมพระนารายณ์ อาคารรัตนเทพสตรี มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี
ถอดบทเรียนการพัฒนาความสามารถในการอ่าน คิดวิเคราะห์ และเขียน ( 6/ต.ค../2563 )
    
ระหว่างวันที่ 22-23 สิงหาคม 2563 ณ โรงแรมกรุงศรีริเวอร์ จังหวัดพระนครศรีอยุธยา คณะครุศาสตร์ มมรท. ได้จัดโครงการยกระดับความสามารถในการอ่าน คิดวิเคราะห์ และเขียน สำหรับนักเรียนประถมศึกษาในจังหวัดลพบุรี สิงห์บุรี และสระบุรี ในครั้งนี้ได้จัดกิจกรรม "ถอดบทเรียนการพัฒนาความสามารถในการอ่าน คิดวิเคราะห์ และเขียน" โดยมี ผศ.ดร.ทรงศรี ตุ่นทอง คณบดีคณะครุศาสตร์ มรม. เป็นประธานในพิธีเปิดการอบรมและบรรยายพิเศษ "ถอดบทเรียนการพัฒนาความสามารถในการอ่าน คิดวิเคราะห์ และเขียน" มีการแบ่งกลุ่มครูผู้สอนและผู้บริหารสถานศึกษาที่เข้าร่วมอบรมจำแนกตามระดับชั้น ป.1-ป.5 เพื่อถอดบทเรียนและนำเสนอ โดยมีศึกษานิเทศก์และอาจารย์จากคณะครุศาสตร์ เป็นวิทยากรประะจำกลุ่ม
การประชุมคณะกรรมการประจำคณะครุศาสตร์ ครั้งที่ 8/2563 ( 21/ส.ค./2563 )
    ผศ.ดร.ทรงศรี ตุ่นทอง คณบดีคณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี ให้เกียรติเป็นประธานการประชุมคณะกรรมการประจำคณะครุศาสตร์ ครั้งที่ 8/2563 ณ ห้องประชุม ชั้น 3 อาคารคณะครุศาสตร์ เมื่อวันที่ 19 สิงหาคม 2563
โครงการพัฒนาโรงเรียนร่วมผลิตนักศึกษาครู มรท. ( 21/ส.ค./2563 )
    
ผศ.ดร.ทรงศรี ตุ่นทอง คณบดีคณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี เป็นประธานในพิธีเปิดและลงนามความร่วมมือ (MOU) ระหว่างคณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี กับ โรงเรียนร่วมผลิตนักศึกษาหลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต
มีวัตถุประสงค์ของโครงการ 1. เพื่อพัฒนาโรงเรียนร่วมผลิตอย่างต่อเนื่อง 2. เพื่อพัฒนาคุณภาพนักศึกษาครูให้สอดคล้องกับความต้องการของผู้ใช้บัณฑิต และ 3. 3. มีแผนการทำงานร่วมกันของมหาวิทยาลัยกับโรงเรียนร่วมผลิตในการผลิตและพัฒนาครู
ระหว่างวันที่ 15 - 16 สิงหาคม 2563 ณ โรงแรมภูวนาลี รีสอร์ท เขาใหญ่ อำเภอปากช่อง จังหวัดนครราชสีมา ได้มีการจัดกิจกรรม "คุณลักษณะบัณฑิตตามคาดหวังของมหาวิทยาลัย และการจัดทำแผนบ่มเพาะนักศึกษาครู ระหว่างมหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี กับ โรงเรียนร่วมผลิต"
โดยมีการบรรยายพิเศษเรื่อง "คุณลักษณะของนักศึกษาครูตามคาดหวังของมหาวิทยาลัย โดย ผศ.ดร.ทรงศรี ตุ่นทอง คณบดีครุศาสตร์ การแบ่งกลุ่มและนำเสนอในหัวข้อ "ระดมความคิดเห็นเกี่ยวกับการบ่มเพาะนักศึกษาตามความต้องการของโรงเรียนร่วมผลิต" การแบ่งกลุ่มและนำเสนอในหัวข้อ "การจัดทำแผนการบ่มเพาะนักศึกษาครูร่วมกันระหว่างมหาวิทยาลัยกับโรงเรียนร่วมผลิต" นำเสนอ "แผนการดำเนินงานระหว่างมหาวิทยาลัยกับโรงเรียนร่วมผลิต"
ร่วมพิธีถวายเครื่องราชสักการะเบื้องหน้าพระบรมฉายาลักษณ์สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง ( 21/ส.ค./2563 )
    เมื่อวันที่ 11 สิงหาคม 2563 ณ ห้องประชุมพระนารายณ์ ชั้น 4 อาคารรัตนเทพสตรี ผศ.ดร.ทรงศรี ตุ่นทอง คณบดีคณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี นำคณะผู้บริหาร คณาจารย์ และบุคลากร เข้าร่วมพิธีถวายเครื่องราชสักการะเบื้องหน้าพระบรมฉายาลักษณ์สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง พิธีจุดเทียนถวายพระพรชัยมงคล และพิธีลงนามถวายพระพร เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง วันที่ 12 สิงหาคม 2563 ซึ่งจัดโดยกองพัฒนานักศึกษา สำนักงานอธิการบดี
พัฒนาครูพี่เลี้ยงในโครงการพัฒนาโรงเรียนร่วมผลิต ( 21/ส.ค./2563 )
    เมื่อวันที่ 5 สิงหาคม 2563 ณ ห้องประชุม ชั้น 3 อาคาร 80 ปีฯ ผศ.ดร.ทรงศรี ตุ่นทอง คณบดีคณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี ให้เกียรติเป็นประธานพิธีเปิดการอบรมการพัฒนาครูพี่เลี้ยงในโครงการพัฒนาโรงเรียนร่วมผลิต "ครูหัวใจใหม่ด้วยการโค้ช และจิตตปัญญาศึกษา" ซึ่งจัดโดยคณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี สำหรับการอบรมครั้งนี้จัดขึ้นโดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้ครูพี่เลี้ยงจากสถาบันการศึกษาต่างๆ ที่เข้าร่วมการอบรม จำนวน 60 คน ได้มีความรู้ความเข้าใจในการกระบวนการโค้ชหรือการให้คำแนะนำ ช่วยเหลือ และในด้านจิตตปัญญาศึกษา หรือการศึกษาที่ทำให้เข้าใจด้านในตัวเอง โดยได้รับเกียรติจาก คุณวิศรุต สมงาม และคณะ ซึ่งเป็นทีมวิทยากรกระบวนการ ให้เกียรติเป็นวิทยากรการอบรม
ประชุมผู้บริหารสถานศึกษาตามโครงการพัฒนาโรงเรียนร่วมผลิต ( 21/ส.ค./2563 )
    เมื่อวันที่ 3 สิงหาคม 2563 ณ ห้องประชุม ชั้น 9 อาคาร 90 ปี ผศ.ดร.ทรงศรี ตุ่นทอง คณบดีคณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี ให้เกียรติเป็นประธานการประชุมชี้แจงโครงการการพัฒนาโรงเรียนร่วมผลิตสำหรับนักศึกษาหลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี สำหรับการประชุมครั้งนี้จัดขึ้นโดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้ผู้บริหาร และครูผู้ประสานงานจากสถานศึกษาต่างๆ ในเขตพื้นที่บริการของมหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี ได้แก่ จังหวัดลพบุรี สิงห์บุรี และสระบุรี ที่เข้าร่วมการประชุม จำนวน 52 คน ได้มีความเข้าใจถึงวัตถุประสงค์ของโครงการในการพัฒนากระบวนการผลิตและพัฒนาครูให้เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ
พิธีไหว้ครู บายศรีสู่ขวัญสานสัมพันธ์น้อง-พี่ ( 21/ส.ค./2563 )
    ผศ.ดร.ทรงศรี ตุ่นทอง คณบดีคณะครุศาสตร์ มรท. เป็นประธานในพิธีไหว้ครู บายศรีสู่ขวัญสานสัมพันธ์น้อง-พี่ โดยมีคณะผู้บริหาร คณาจารย์ และตัวแทนนักศึกษาเข้าร่วม ณ ห้องประชุม 80 ปี มรท. (อาคาร 10 ชั้น 3) มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี เมื่อวันที่ 30 กรกฎาคม 2563
รับการตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับคณะ ประจำปีการศึกษา 2562 ( 21/ส.ค./2563 )
    เมื่อวันที่ 26 กรกฎาคม 2563 คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี ได้รับการตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับคณะ ประจำปีการศึกษา 2562 ณ ห้องประชุมคณะครุศาสตร์ (อาคาร 4 ชั้น 3)
กำลังแสดงหน้าที่ 1/58 -> [จำนวน 575 อัลบัม]
<< 1 2 3 4 5 6 7 8 9 >>