[x] ปิดหน้าต่างนี้
Powered by ATOMYMAXSITE 2.5
ยินดีต้อนรับคุณ บุคคลทั่วไป  
English Chinese (Simplified) Chinese (Traditional) French German Italian Japanese Korean Portuguese Russian Spanish Vietnamese Thai     
ค้นหา   
เมนูหลัก
ระบบสมาชิก
Username :
Password :
[ สมัครสมาชิก ] | [ ลืมรหัสผ่าน ]
สมาชิกทั้งหมด 123 คน
สมาชิกที่กำลังออนไลน์ 0 คน
พยากรณ์อากาศ
 
poll

   คุณคิดว่าเวปนี้เป็นอย่างไร


  1. ดีมาก
  2. ดี
  3. ปานกลาง
  4. แย่
  5. แย่มาก
  
รายการ Gallery หน้าหลัก    
การตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับหลักสูตร (สาขาวิชาหลักสูตรและการสอน) ( 30/ส.ค./2561 )
    เมื่อวันที่ 24 กรกฎาคม 2561 สาขาวิชาหลักสูตรและการสอน คณะครุศาสตร์ มรท. นำโดย ผศ.ดร.ทิพวัลย์ คำคง หัวหน้าสาขาวิชาหลักสูตรและการสอน พร้อมคณาจารย์ประจำสาขาวิชา ได้รับการตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับหลักสูตร ประจำปีการศึกษา 2560 ณ ห้องประชุมคณะครุศาสตร์ ชั้น 3 (อาคาร 4 คณะครุศาสตร์) มรท.
การตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับหลักสูตร (สาขาวิชาการบริหารการศึกษา) ( 30/ส.ค./2561 )
    เมื่อวันที่ 23 กรกฎาคม 2561 สาขาวิชาการบริหารการศึกษา คณะครุศาสตร์ มรท. โดย อาจารย์ ดร.สรรชัย ชูชีพ ตัวแทนคณาจารย์สาขาวิชาการบริหารการศึกษา ได้รับการตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับหลักสูตร ประจำปีการศึกษา 2560 ณ ห้องประชุมคณะครุศาสตร์ 1/2 (อาคาร 4 คณะครุศาสตร์) มรท.
การตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับหลักสูตร (สาขาวิชาจิตวิทยาการแนะแนวและพลศึกษา) ( 30/ส.ค./2561 )
    เมื่อวันที่ 19 กรกฎาคม 2561 สาขาวิชาจิตวิทยาการแนะแนวและพลศึกษา คณะครุศาสตร์ มรท. นำโดย อาจารย์เอนก อ่อนไสว หัวหน้าสาขาวิชาพลศึกษา พร้อมคณาจารย์ประจำสาขาวิชา ได้รับการตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับหลักสูตร ประจำปีการศึกษา 2560 ณ ห้องประชุมคณะครุศาสตร์ 1/2 (อาคาร 4 คณะครุศาสตร์) มรท.
การประชุม คกก.ประจำคณะครุศาสตร์ ครั้งที่ 7/61 ( 28/ส.ค./2561 )
    
ผศ.ดร.ทรงศรี ตุ่นทอง คณบดีคณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี ให้เกียรติเป็นประธานการประชุมคณะกรรมการประจำคณะครุศาสตร์ ครั้งที่ 7/2561 ณ ห้องประชุม ชั้น 3 อาคารคณะครุศาสตร์ ซึ่งมีคณะกรรมการเข้าร่วมการประชุมกว่า 2 ใน 3 เมื่อวันที่ 18 กรกฎาคม 2561 โดยมีวาระเสนอเพื่อพิจารณา ได้แก่ การพิจารณาผลการเรียนของนักศึกษา / การพิจารณารายงานผลการดำเนินงานแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษา ประจำปีการศึกษา 2560 ระดับคณะ (ระยะ 3 เดือน วันที่ 1 ตุลาคม - 31 ธันวาคม 2560) / การพิจารณาสรุปรายงานผลการประเมินความสำเร็จตามวัตถุประสงค์ของแผนการจัดโครงการบริการวิชาการ ปีการศึกษา 2560 ของคณะครุศาสตร์
การตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับหลักสูตร (สาขาวิชาพลศึกษา) ( 28/ส.ค./2561 )
    
เมื่อวันที่ 17 กรกฎาคม 2561 สาขาวิชาพลศึกษา คณะครุศาสตร์ มรท. นำโดย ผศ.ภัทรพงษ์ ยิ่งดำนุ่น หัวหน้าสาขาวิชาพลศึกษา พร้อมคณาจารย์ประจำสาขาวิชา ได้รับการตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับหลักสูตร ประจำปีการศึกษา 2560 ณ ห้องประชุมคณะครุศาสตร์ 1/2 (อาคาร 4 คณะครุศาสตร์) มรท.
โครงการพัฒนาอาจารย์สายวิชาการและโครงการการจัดการความรู้ (KM) ( 28/ส.ค./2561 )
    
ผศ.ดร.ทรงศรี ตุ่นทอง คณบดีคณะครุศาสตร์ มรท. เป็นประธานในพิธีเปิดและเข้าร่วมโครงการพัฒนาอาจารย์สายวิชาการและโครงการการจัดการความรู้ (KM) โดยมี อาจารย์ ดร.นารีรัตน์ นารีสุวรรณ อาจารย์ ดร.ปนิดา เนื่องพะนอม ผศ.ดร.ประทุม ศรีรักษา และอาจารย์ ดร.เสริมทรัพย์ วรปัญญา ให้เกียรติรับเป็นวิทยากร พร้อมทั้งมีคณาจารย์จากสาขาวิชาต่างๆ และบุคลากรสายสนับสนุนของคณะครุศาสตร์ เข้าร่วมในครั้งนี้ ระหว่างวันที่ 11-13 กรกฎาคม 2561 ณ โรงแรมโรแมนติครีสอร์ท อำเภอปากช่อง จังหวัดนครราชสีมา
อบรมการวิจัยปฏิบัติการในชั้นเรียนสำหรับครู รุ่นที่ 1 ( 24/ส.ค./2561 )
    ระหว่างวันที่ 30 มิถุนายน - 1 กรกฎาคม 2561 ณ ห้องประชุมพิมานแมน ชั้น 3 โรงแรมเทพธานีเพลส คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี จัดให้มีการอบรมการวิจัยปฏิบัติการในชั้นเรียนสำหรับครู สำหรับการจัดอบรมในครั้งนี้จัดขึ้นโดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้ครูผู้สอนจากสถาบันการศึกษาต่างๆ ที่เข้าร่วมการอบรมในรุ่นที่ 1 ได้มีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับหลักการ และแนวคิดในการวิจัยปฏิบัติการในชั้นเรียน รวมถึงเพื่อให้สามารถนำความรู้ที่ได้รับจากการอบรมไปปรับใช้ในการเรียนการสอนหรือส่งเสริมพัฒนาการเรียนรู้ของผู้เรียนให้ดียิ่งขึ้น โดยมี อ.ดร.บุญยานุช เฉวียงหงส์, อ.ดร.เนติ เฉลยวาเรศ และ อ.ดร.ชนม์ชกรณ์ วรอินทร์ ซึ่งเป็นผู้เชี่ยวชาญด้านการวิจัยในชั้นเรียน ให้เกียรติเป็นวิทยากรการอบรม
ร่วมพิธีไหว้ครู รร.สาธิต ประจำปีการศึกษา 2561 ( 29/มิ.ย./2561 )
    
เมื่อวันที่ 28 มิถุนายน 2561 ผศ.ดร.ทรงศรี ตุ่นทอง คณบดีคณะครุศาสตร์ มรท. ได้เข้าร่วมในพิธีไหว้ครูของโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี ประจำปีการศึกษา 2561 ซึ่งจัดโดยโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี ณ หอประชุม 1
โดยมี ผศ.จินตนา เวชมี อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี ให้เกียรติเป็นประธาน สำหรับการจัดพิธีไหว้ครูในครั้งนี้จัดขึ้นโดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้นักเรียนได้แสดงออก และระลึกถึงพระคุณของครูอาจารย์ที่ประสิทธิ์ประสาทวิชา และแสดงออกถึงความกตัญญูกตเวทีต่อครูอาจารย์
การสัมมนา นศ.ฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู ( 29/มิ.ย./2561 )
    เมื่อวันที่ 23 มิถุนายน 2561 อ.ดร.เนติ เฉลยวาเรศ รองคณบดีฝ่ายวิชาการ คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี ให้เกียรติเป็นประธานในพิธีเปิดโครงการสัมมนานักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต ประจำปีการศึกษา 2561 ณ ห้องประชุม ชั้น 3 อาคาร 80 ปีฯ การสัมมนาในครั้งนี้จัดขึ้นโดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเป็นการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ร่วมกันของนักศึกษาในเรื่องของปัญหาต่างๆ ที่พบเจอ และวิธีการแก้ไข ทั้งในด้านของการเขียนแผนการจัดการเรียนรู้ และการสร้างสื่อการเรียนรู้ เพื่อให้นักศึกษาสามารถปฏิบัติงานในหน้าที่ครูได้อย่างมีประสิทธิภาพ
พิธีปฐมนิเทศ นศ.ป.บัณฑิตวิชาชีพครู รุ่นที่ 5 ( 29/มิ.ย./2561 )
    เมื่อวันที่ 23 มิถุนายน 2561 ผศ.ดร.ทรงศรี ตุ่นทอง คณบดีคณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี ให้เกียรติเป็นประธานในพิธีเปิดการปฐมนิเทศนักศึกษาหลักสูตรประกาศนียบัตรบัณฑิต สาขาวิชาชีพครู ประจำปีการศึกษา 2561 ณ ห้องประชุม ชั้น 3 อาคาร 90 ปี ซึ่งมีนักศึกษาที่ผ่านการสอบคัดเลือก จำนวน 180 คน เข้าร่วมการปฐมนิเทศ  สำหรับการจัดพิธีปฐมนิเทศในครั้งนี้จัดขึ้นโดยมีวัตถุประสงค์เพื่อชี้แจงและทำความเข้าใจให้กับนักศึกษาในเรื่องของการเรียนในหลักสูตรประกาศนียบัตรบัณฑิตวิชาชีพครู
กำลังแสดงหน้าที่ 1/44 -> [จำนวน 437 อัลบัม]
<< 1 2 3 4 5 6 7 8 9 >>