[x] ปิดหน้าต่างนี้
Powered by ATOMYMAXSITE 2.5
ยินดีต้อนรับคุณ บุคคลทั่วไป  
English Chinese (Simplified) Chinese (Traditional) French German Italian Japanese Korean Portuguese Russian Spanish Vietnamese Thai     
ค้นหา   
เมนูหลัก


  
รายการ Gallery หน้าหลัก    
ร่วมพิธีถวายเครื่องราชสักการะเบื้องหน้าพระบรมฉายาลักษณ์สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง ( 21/ส.ค./2563 )
    เมื่อวันที่ 11 สิงหาคม 2563 ณ ห้องประชุมพระนารายณ์ ชั้น 4 อาคารรัตนเทพสตรี ผศ.ดร.ทรงศรี ตุ่นทอง คณบดีคณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี นำคณะผู้บริหาร คณาจารย์ และบุคลากร เข้าร่วมพิธีถวายเครื่องราชสักการะเบื้องหน้าพระบรมฉายาลักษณ์สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง พิธีจุดเทียนถวายพระพรชัยมงคล และพิธีลงนามถวายพระพร เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง วันที่ 12 สิงหาคม 2563 ซึ่งจัดโดยกองพัฒนานักศึกษา สำนักงานอธิการบดี
พัฒนาครูพี่เลี้ยงในโครงการพัฒนาโรงเรียนร่วมผลิต ( 21/ส.ค./2563 )
    เมื่อวันที่ 5 สิงหาคม 2563 ณ ห้องประชุม ชั้น 3 อาคาร 80 ปีฯ ผศ.ดร.ทรงศรี ตุ่นทอง คณบดีคณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี ให้เกียรติเป็นประธานพิธีเปิดการอบรมการพัฒนาครูพี่เลี้ยงในโครงการพัฒนาโรงเรียนร่วมผลิต "ครูหัวใจใหม่ด้วยการโค้ช และจิตตปัญญาศึกษา" ซึ่งจัดโดยคณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี สำหรับการอบรมครั้งนี้จัดขึ้นโดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้ครูพี่เลี้ยงจากสถาบันการศึกษาต่างๆ ที่เข้าร่วมการอบรม จำนวน 60 คน ได้มีความรู้ความเข้าใจในการกระบวนการโค้ชหรือการให้คำแนะนำ ช่วยเหลือ และในด้านจิตตปัญญาศึกษา หรือการศึกษาที่ทำให้เข้าใจด้านในตัวเอง โดยได้รับเกียรติจาก คุณวิศรุต สมงาม และคณะ ซึ่งเป็นทีมวิทยากรกระบวนการ ให้เกียรติเป็นวิทยากรการอบรม
ประชุมผู้บริหารสถานศึกษาตามโครงการพัฒนาโรงเรียนร่วมผลิต ( 21/ส.ค./2563 )
    เมื่อวันที่ 3 สิงหาคม 2563 ณ ห้องประชุม ชั้น 9 อาคาร 90 ปี ผศ.ดร.ทรงศรี ตุ่นทอง คณบดีคณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี ให้เกียรติเป็นประธานการประชุมชี้แจงโครงการการพัฒนาโรงเรียนร่วมผลิตสำหรับนักศึกษาหลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี สำหรับการประชุมครั้งนี้จัดขึ้นโดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้ผู้บริหาร และครูผู้ประสานงานจากสถานศึกษาต่างๆ ในเขตพื้นที่บริการของมหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี ได้แก่ จังหวัดลพบุรี สิงห์บุรี และสระบุรี ที่เข้าร่วมการประชุม จำนวน 52 คน ได้มีความเข้าใจถึงวัตถุประสงค์ของโครงการในการพัฒนากระบวนการผลิตและพัฒนาครูให้เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ
พิธีไหว้ครู บายศรีสู่ขวัญสานสัมพันธ์น้อง-พี่ ( 21/ส.ค./2563 )
    ผศ.ดร.ทรงศรี ตุ่นทอง คณบดีคณะครุศาสตร์ มรท. เป็นประธานในพิธีไหว้ครู บายศรีสู่ขวัญสานสัมพันธ์น้อง-พี่ โดยมีคณะผู้บริหาร คณาจารย์ และตัวแทนนักศึกษาเข้าร่วม ณ ห้องประชุม 80 ปี มรท. (อาคาร 10 ชั้น 3) มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี เมื่อวันที่ 30 กรกฎาคม 2563
รับการตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับคณะ ประจำปีการศึกษา 2562 ( 21/ส.ค./2563 )
    เมื่อวันที่ 26 กรกฎาคม 2563 คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี ได้รับการตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับคณะ ประจำปีการศึกษา 2562 ณ ห้องประชุมคณะครุศาสตร์ (อาคาร 4 ชั้น 3)
ร่วมพิธีถวายเครื่องราชสักการะเบื้องหน้าพระบรมฉายาลักษณ์พระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิราลงกรณ พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว ( 21/ส.ค./2563 )
    เมื่อวันที่ 24 กรกฎาคม 2563 ณ ห้องประชุมพระนารายณ์ ชั้น 4 อาคารรัตนเทพสตรี ผศ.ดร.ทรงศรี ตุ่นทอง คณบดีคณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี นำคณะผู้บริหาร คณาจารย์ และบุคลากร เข้าร่วมพิธีถวายเครื่องราชสักการะเบื้องหน้าพระบรมฉายาลักษณ์พระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิราลงกรณ พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว พิธีจุดเทียนถวายพระพรชัยมงคล และพิธีลงนามถวายพระพร เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิราลงกรณ พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว วันที่ 28 กรกฎาคม 2563 ซึ่งจัดโดยกองพัฒนานักศึกษา สำนักงานอธิการบดี
โครงการการจัดการความรู้คณะครุศาสตร์ (KM) และโครงการพัฒนาหลักสูตรตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิ เพื่อรองรับ TQR ( 21/ส.ค./2563 )
    ผศ.ดร.ทรงศรี ตุ่นทอง คณบดีครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี เป็นประธานในพิธีเปิดและบรรยายพิเศษ ในโครงการการจัดการความรู้คณะครุศาสตร์ (KM) และโครงการพัฒนาหลักสูตรตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิ เพื่อรองรับ TQR โดยมีกิจกรรมทบทวนการจัดการเรียนรู้ และประสบการณ์ด้านการวิจัยของสาขาวิชาและกลุ่มอาจารย์วิชาชีพครู และบุคลากร มีการบรรยาย ในหัวข้อ “ทำอย่างไรจึงจะพัฒนาศักยภาพมาตรฐานหลักสูตรสู่การขึ้นทะเบียน TQR” โดย ผศ.สุธีรา เข็มทอง ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายประกันคุณภาพการศึกษา และผู้อำนวยการประกันคุณภาพการศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา ระหว่างวันที่ 18-19 กรกฎาคม 2563 ณ โรงแรมเคนซิงตั้นอิงลิชการ์เด้นรีสอร์ท-เขาใหญ่ จังหวัดนครราชสีมา
การประชุมคณะกรรมการประจำคณะครุศาสตร์ ครั้งที่ 7/2563 ( 21/ส.ค./2563 )
    ผศ.ดร.ทรงศรี ตุ่นทอง คณบดีคณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี ให้เกียรติเป็นประธานการประชุมคณะกรรมการประจำคณะครุศาสตร์ ครั้งที่ 7/2563 ณ ห้องประชุม ชั้น 3 อาคารคณะครุศาสตร์ เมื่อวันที่ 15 กรกฎาคม 2563
โครงการเตรียมความพร้อมนักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพครูเพื่อการสอบรรจุครูผู้ช่วย (ออนไลน์) ( 21/ส.ค./2563 )
    เมื่อวันที่ 14 กรกฎาคม 2563 คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี ได้จัดโครงการเตรียมความพร้อมนักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพครูเพื่อการสอบรรจุครูผู้ช่วย (ออนไลน์) ณ ห้องประชุมคณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี
แนวทางการพัฒนานวัตกรรมสำหรับนำไปใช้ในการพัฒนาความสามารถในการอ่านฯ ( 21/ส.ค./2563 )
    ผศ.ดร.ทรงศรี ตุ่นทอง คณบดีคณะครุศาสตร์ มรท. เป็นประธานในพิธีเปิดโครงการยกระดับความสามารถในการอ่าน คิดวิเคราะห์ และเขียน สำหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาในจังหวัดลพบุรี สิงห์บุรี และสระบุรี กิจกรรม "อบรมแนวทางการพัฒนานวัตกรรมสำหรับนำไปใช้ในการพัฒนาความสามารถในการอ่าน คิดวิเคราะห์ และเขียน สำหรับนักเรียนประถมศึกษา ปีที่ 1-5" ระหว่างวันที่ 11-12 กรกฎาคม 2563 ณ โรแมนติค รีสอร์ท แอนด์ สปา เขาใหญ่
กำลังแสดงหน้าที่ <- 8/64 -> [จำนวน 640 อัลบัม]
<< 1 2 3 4 5 6 7 8 9 >>