[x] ปิดหน้าต่างนี้
Powered by ATOMYMAXSITE 2.5
ยินดีต้อนรับคุณ บุคคลทั่วไป  
English Chinese (Simplified) Chinese (Traditional) French German Italian Japanese Korean Portuguese Russian Spanish Vietnamese Thai     
ค้นหา   
เมนูหลัก
ระบบสมาชิก
Username :
Password :
[ สมัครสมาชิก ] | [ ลืมรหัสผ่าน ]
สมาชิกทั้งหมด 170 คน
สมาชิกที่กำลังออนไลน์ 0 คน
พยากรณ์อากาศ
 
poll

   คุณคิดว่าเวปนี้เป็นอย่างไร


  1. ดีมาก
  2. ดี
  3. ปานกลาง
  4. แย่
  5. แย่มาก
  
รายการ Gallery หน้าหลัก    
โครงการพัฒนาบุคลากรสายวิชาการและสายสนับสนุน ( 16/ธ.ค./2562 )
    ระหว่างวันที่ 6 - 9 ธันวาคม 2562 ณ โรงแรมอโมร่า จ.เชียงใหม่ ผศ.ดร.ทรงศรี ตุ่นทอง คณบดีคณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี นำคณาจารย์และบุคลากรสายสนับสนุนคณะครุศาสตร์เข้าร่วมการอบรม "การพัฒนาบุคลากรสายวิชาการ และสายสนับสนุนคณะครุศาสตร์" สำหรับการอบรมครั้งนี้จัดขึ้นโดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้บุคลากรสายวิชาการ และสายสนับสนุน ที่เข้าร่วมการอบรม จำนวน 33 คน ได้เกิดความรู้ ทักษะ และเจตคติที่นำไปใช้ในการพัฒนาการเรียนการสอน และพัฒนางานได้ โดยได้รับเกียรติจาก ผศ.ดร.ปรารถนา โกวิทยางกูร คณบดีคณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง และคณะ ให้เกียรติเป็นวิทยากรบรรยาย
ร่วมพิธีทำบุญตักบาตรถวายเป็นพระราชกุศล ร.9 ( 16/ธ.ค./2562 )
    เมื่อวันที่ 4 ธันวาคม 2562 ณ บริเวณด้านข้างอาคารรัตนเทพสตรี คณะผู้บริหารคณะครุศาสตร์ คณาจารย์ และบุคลากร ร่วมพิธีถวายภัตตาหารเช้า และพิธีทำบุญตักบาตรข้าวสารอาหารแห้งแด่พระสงฆ์ จำนวน 29 รูป เพื่อถวายเป็นพระราชกุศลเนื่องในวันคล้ายวันพระราชสมภพพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร วันที่ 5 ธันวาคม ซึ่งจัดโดยสำนักศิลปะและวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี
การประชุมคณาจารย์และบุคลากรคณะครุศาสตร์ ครั้งที่ 3/62 ( 2/ธ.ค./2562 )
    
ผศ.ดร.ทรงศรี ตุ่นทอง คณบดีคณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี ให้เกียรติเป็นประธานการประชุมคณาจารย์และบุคลากรคณะครุศาสตร์ ครั้งที่ 3/2562 ณ ห้องประชุม ชั้น 3 อาคารคณะครุศาสตร์ ซึ่งมีคณาจารย์และบุคลากรเข้าร่วมการประชุมกว่า 2 ใน 3 เมื่อวันที่ 27 พฤศจิกายน 2562
โดยมีวาระสืบเนื่องจากการประชุมครั้งที่ผ่านมา ได้แก่ การดำเนินงานของชมรมสำหรับนักศึกษา / ร่างคำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงานโครงการครุศาสตร์วิชาการ "ครูของแผ่นดิน"
ทั้งนี้ก่อนเริ่มการประชุมได้มีพิธีมอบช่อดอกไม้แสดงความยินดีในโอกาสต้อนรับอาจารย์ใหม่ และบุคลากรสายสนับสนุนที่ได้รับการเปลี่ยนตำแหน่งเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย จำนวน 5 คน ในครั้งนี้ด้วย
วิพากษ์หลักสูตรครุศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาหลักสูตรและการสอน ( 25/พ.ย./2562 )
    เมื่อวันที่ 22 พฤศจิกายน 2562 ณ ห้องประชุม ชั้น 3 อาคารคณะครุศาสตร์ ผศ.ดร.ทรงศรี ตุ่นทอง คณบดีคณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี ให้เกียรติเป็นประธานการประชุมวิพากษ์หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาหลักสูตรและการสอน โดยได้รับเกียรติจากคณาจารย์มหาวิทยาลัยนเรศวร ผู้บริหารสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา ศึกษานิเทศก์ ผู้บริหารสถานศึกษา และคณาจารย์ของคณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี ร่วมวิพากษ์หลักสูตร
การประชุม คกก.ประจำคณะครุศาสตร์ ครั้งที่ 11/2562 ( 22/พ.ย./2562 )
    
ผศ.ดร.ทรงศรี ตุ่นทอง คณบดีคณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี ให้เกียรติเป็นประธานการประชุมคณะกรรมการประจำคณะครุศาสตร์ ครั้งที่ 11/2562 ณ ห้องประชุม ชั้น 3 อาคารคณะครุศาสตร์ ซึ่งมีคณะกรรมการเข้าร่วมการประชุมกว่า 2 ใน 3 เมื่อวันที่ 20 พฤศจิกายน 2562
โดยมีวาระเสนอเพื่อพิจารณา ได้แก่ การพิจารณาผลการเรียนนักศึกษา / การพิจารณาแผนปฏิบัติราชการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563
การประชุมอาจารย์นิเทศก์ประจำสาขาวิชา ( 13/พ.ย./2562 )
    เมื่อวันที่ 6 พฤศจิกายน 2562 ณ ห้องประชุม ชั้น 3 อาคาร 80 ปีฯ ผศ.ดร.ทรงศรี ตุ่นทอง คณบดีคณะครุศาสตร์ เป็นประธานในการประชุมอาจารย์นิเทศก์ประจำสาขาวิชา โดยมีตัวแทนอาจารย์ที่ผลิตนักศึกษาสายครู ทั้ง 12 สาขาวิชา เข้าร่วมในการประชุมในครั้งนี้
อบรมคุณธรรมจริยธรรม นศ.ชั้นปีที่ 1 คณะครุศาสตร์ ( 4/พ.ย./2562 )
    เมื่อวันที่ 1 พฤศจิกายน 2562 ณ ห้องประชุม ชั้น 3 อาคาร 80 ปีฯ ผศ.จินตนา เวชมี อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี ให้เกียรติเป็นประธานพิธีเปิดการอบรมส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรมสำหรับนักศึกษาคณะครุศาสตร์ ซึ่งจัดโดยคณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี สำหรับการอบรมครั้งนี้จัดขึ้นโดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้นักศึกษาคณะครุศาสตร์ที่เข้าร่วมการอบรม จำนวน 140 คน ได้มีความตระหนักและให้ความสำคัญของคุณธรรม จริยธรรม รู้จักการเป็นผู้นำ ผู้ตามที่ดี ตัดสินปัญหาด้วยวิถีทางแห่งปัญญา เสียสละเพื่อส่วนรวม และสามารถนำความรู้ที่ได้รับจากการอบรมไปปรับใช้ในชีวิตประจำวันได้ โดยได้รับเกียรติจากทีมวิทยากรของสถาบันพลังจิตตานุภาพให้เกียรติเป็นวิทยากรการอบรม
การประชุมผู้บริหารสถานศึกษาที่เป็นหน่วยฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู ( 4/พ.ย./2562 )
    เมื่อวันที่ 30 ตุลาคม 2562 ณ ห้องประชุม ชั้น 3 อาคาร 80 ปีฯ ผศ.ดร.ทรงศรี ตุ่นทอง คณบดีคณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี ให้เกียรติเป็นประธานการประชุมผู้บริหารสถานศึกษาที่เป็นหน่วยฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู ซึ่งจัดโดยคณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี สำหรับการประชุมครั้งนี้จัดขึ้นโดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้ผู้บริหารสถานศึกษาที่เข้าร่วมการประชุม จำนวน 100 คน ได้มีความรู้ความเข้าใจในวัตถุประสงค์ของการปฏิบัติการสอนในสถานศึกษา และให้ความร่วมมือกับมหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรีในการฝึกประสบการณ์วิชาชีพครูของนักศึกษา
การประชุม คกก.ประจำคณะครุศาสตร์ ครั้งที่ 10/62 ( 24/ต.ค../2562 )
    
ผศ.ดร.ทรงศรี ตุ่นทอง คณบดีคณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี ให้เกียรติเป็นประธานการประชุมคณะกรรมการประจำคณะครุศาสตร์ ครั้งที่ 10/2562 ณ ห้องประชุม ชั้น 3 อาคารคณะครุศาสตร์ ซึ่งมีคณะกรรมการเข้าร่วมการประชุมกว่า 2 ใน 3 เมื่อวันที่ 24 ตุลาคม 2562
โดยมีวาระเสนอเพื่อพิจารณา ได้แก่ การพิจารณาผลการเรียนนักศึกษา / การพิจารณาขออนุมัติแผนการรับนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา ภาคพิเศษ ประจำปีการศึกษา 2562
การประชุมคณาจารย์และบุคลากรคณะครุศาสตร์ ครั้งที่ 2/62 ( 24/ต.ค../2562 )
    
ผศ.ดร.ทรงศรี ตุ่นทอง คณบดีคณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี ให้เกียรติเป็นประธานการประชุมคณาจารย์และบุคลากรคณะครุศาสตร์ ครั้งที่ 2/2562 ณ ห้องประชุม ชั้น 3 อาคารคณะครุศาสตร์ ซึ่งมีคณาจารย์และบุคลากรเข้าร่วมการประชุมกว่า 2 ใน 3 เมื่อวันที่ 22 ตุลาคม 2562 โอกาสนี้ ผศ.ดร.เฉลิมชัย หาญกล้า รองอธิการบดีฝ่ายบริหารและกิจการนักศึกษา ให้เกียรติเข้าร่วมการประชุมด้วย
โดยมีวาระเสนอเพื่อพิจารณา ได้แก่ การพิจารณาโครงการพัฒนาคณาจารย์และบุคลากรสายสนับสนุน คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี / การพิจารณาโครงการครุศาสตร์วิชาการ
ทั้งนี้ก่อนเริ่มการประชุมได้มีพิธีมอบช่อดอกไม้แสดงความยินดีในโอกาสต้อนรับอาจารย์ใหม่ อาจารย์ที่สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาเอก และอาจารย์ผู้มีผลงานวิจัยตีพิมพ์ระดับนานาชาติ จำนวน 11 คน ในครั้งนี้ด้วย
กำลังแสดงหน้าที่ <- 6/58 -> [จำนวน 577 อัลบัม]
<< 1 2 3 4 5 6 7 8 9 >>