[x] ปิดหน้าต่างนี้
Powered by ATOMYMAXSITE 2.5
ยินดีต้อนรับคุณ บุคคลทั่วไป  
English Chinese (Simplified) Chinese (Traditional) French German Italian Japanese Korean Portuguese Russian Spanish Vietnamese Thai     
ค้นหา   
เมนูหลัก


  
รายการ Gallery หน้าหลัก    
การประชุมคณะกรรมการประจำคณะครุศาสตร์ ครั้งที่ 2/2564 ( 25/ก.พ./2564 )
    
ผศ.ดร.ทรงศรี ตุ่นทอง คณบดีคณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี ให้เกียรติเป็นประธานการประชุมคณะกรรมการประจำคณะครุศาสตร์ ครั้งที่ 2/2564 ณ ห้องประชุม ชั้น 2 อาคารคณะครุศาสตร์ ซึ่งมีคณะกรรมการเข้าร่วมการประชุมกว่า 2 ใน 3 เมื่อวันที่ 24 กุมภาพันธ์ 2564
โดยมีวาระสำคัญที่ร่วมกันพิจารณา ได้แก่ การพิจารณาอนุมัติผลการเรียนนักศึกษา / การพิจารณาอนุมัติหัวข้อวิทยานิพนธ์/การค้นคว้าอิสระ สาขาวิชาการบริหารการศึกษา / การพิจารณาการไม่ขอรับการประเมินการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับหลักสูตร ปีการศึกษา 2563 (หลักสูตรประกาศนียบัตรบัณฑิตวิชาชีพครู)
โอกาสนี้ได้มีพิธีมอบแจกันดอกไม้แสดงความยินดีแก่ อ.ดร.ภัสยกร เลาสวัสดิกุล ในโอกาสได้รับการแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งคณบดีคณะครุศาสตร์ และ อ.ดร.บุณยานุช เฉวียงหงส์ ในโอกาสได้รับการแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี และมอบกระเช้าแทนคำขอบคุณให้แก่คณะกรรมการประจำคณะในครั้งนี้ด้วย
ครูผู้สร้างสรรค์การเรียนรู้ด้วยหัวใจ (ครูพี่เลี้ยง รุ่นที่ 2) ( 23/ก.พ./2564 )
    เมื่อวันที่ 23 กุมถาพันธ์ 2564 ผศ.ดร.ทรงศรี ตุ่นทอง คณบดีคณะครุศาสตร์ มรท. เป็นประธานเปิดโครงการพัฒนาโรงเรียนร่วมผลิตสำหรับครูพี่เลี้ยงโรงเรียนร่วมผลิต ปีที่ 1 กิจกรรม “ครูผู้สร้างสรรค์การเรียนรู้ด้วยหัวใจ” ได้รับเกียรติจาก นายณัฐฬส วังวิญญู ผอ.สถาบันขวัญแผ่นดิน เป็นวิทยากร พร้อมด้วยคณะวิทยากร และมีครูพี่เลี้ยงเข้าร่วมในการอบรมครั้งนี้ ระหว่างวันที่ 23-24 กุมภาพันธ์ 2564 ณ ห้องประชุมอาคาร 80 ปี (อาคาร 10) ชั้น 3 มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี
ครูผู้สร้างสรรค์การเรียนรู้ด้วยหัวใจ (ครูพี่เลี้ยง รุ่นที่ 1) ( 23/ก.พ./2564 )
    เมื่อวันที่ 21 กุมถาพันธ์ 2564 ผศ.ดร.ทรงศรี ตุ่นทอง คณบดีคณะครุศาสตร์ มรท. เป็นประธานเปิดโครงการพัฒนาโรงเรียนร่วมผลิตสำหรับครูพี่เลี้ยงโรงเรียนร่วมผลิต ปีที่ 2 กิจกรรม “ครูผู้สร้างสรรค์การเรียนรู้ด้วยหัวใจ” ได้รับเกียรติจาก นายณัฐฬส วังวิญญู ผอ.สถาบันขวัญแผ่นดิน เป็นวิทยากร พร้อมด้วยคณะวิทยากร และมีครูพี่เลี้ยงเข้าร่วมในการอบรมครั้งนี้ ระหว่างวันที่ 21-22 กุมภาพันธ์ 2564 ณ ห้องประชุมอาคาร 80 ปี (อาคาร 10) ชั้น 3 มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี
ครุศาสตร์วิชาการ “ครูแห่งศตวรรษที่ 21” ( 22/ก.พ./2564 )
    ผศ.จินตนา เวชมี อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี ให้เกียรติเป็นประธานพิธีเปิดงานครุศาสตร์วิชาการ “ครูแห่งศตวรรษที่ 21” ซึ่งจัดขึ้นเป็นเวลา 2 วัน คือ ระหว่างวันที่ 19 - 20 กุมภาพันธ์ 2564 โดยในวันที่ 20 กุมภาพันธ์ 2564 เป็นการจัดกิจกรรมต่างๆ ประกอบด้วย การร้องเพลง “มาร์ชเทพสตรี” และ “มาร์ชครุศาสตร์” / พิธีมอบเกียรติบัตรแก่โรงเรียนที่เข้าร่วมโครงการพัฒนาการอ่าน คิดวิเคราะห์ และเขียน / การเสวนาเรื่อง “ครูแห่งศตวรรษที่ 21” ณ ห้องประชุมพระนารายณ์ ชั้น 4 อาคารรัตนเทพสตรี และในช่วงบ่ายเป็นการนำเสนอการจัดการเรียนรู้ที่ส่งเสริมการอ่าน คิดวิเคราะห์ และเขียน ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 - 5 แยกตามกลุ่มสาระการเรียนรู้
ครุศาสตร์วิชาการ “ครูแห่งศตวรรษที่ 21” ( 22/ก.พ./2564 )
    ผศ.ดร.ทรงศรี ตุ่นทอง คณบดีคณะครุศาสตร์ มรท. เป็นประธานในพิธีเปิดงานครุศาสตร์วิชาการ “ครูแห่งศตวรรษที่ 21” ซึ่งจัดขึ้นเป็นเวลา 2 วัน คือ ระหว่างวันที่ 19 - 20 กุมภาพันธ์ 2564 โดยในวันที่ 19 กุมภาพันธ์ 2564 เป็นการจัดกิจกรรมต่างๆ ประกอบด้วย การแสดงบนเวทีของนักศึกษาหลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต ชั้นปีที่ 5 คุรุ คีตา โควิดา คอนเสิร์ต / เต้นประกอบการแสดงร้อยใจมากราบครู / รำกลองยาว เภรีวิถีไทย / รำลึกวันวาน บายศรี “สูดขวน” ณ ห้องประชุมพระนารายณ์ ชั้น 4 อาคารรัตนเทพสตรี บูทกิจกรรมของนักศึกษาหลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต ชั้นปีที่ 5 ทั้ง 12 สาขาวิชา กิจกรรม ENG EDU LAND / กิจกรรม Coding Education / กิจกรรมบิงโกตารางธาตุ / กิจกรรมโยนบอลใส่กล่อง / กิจกรรมแฟนพันธุ์แท้ชาติไทย / กิจกรรมบอร์ดเกมเพลงพื้นบ้าน, ตักไข่ทายสำนวน, สอยดาวคำมักใช้ผิด / กิจกรรม PE Football Club / กิจกรรม Wonderful of science / กิจกรรม Meet & Math / กิจกรรม UNO Music / กิจกรรมบิงโกอาชีพ / กิจกรรมเกมขดลวดไฟฟ้า / กิจกรรมบอร์ดเกมหรรษา ณ บริเวณโดม หน้าอาคาร 80 ปี มรท.
การประชุมชี้แจงโครงการการพัฒนาโรงเรียนร่วมผลิตสำหรับ นศ.หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต มรท. ( 18/ก.พ./2564 )
    เมื่อวันที่ 15 กุมภาพันธ์ 2564 ณ ห้องประชุม ชั้น 9 อาคาร 90 ปี ผศ.ดร.ทรงศรี ตุ่นทอง คณบดีคณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี ให้เกียรติเป็นประธานการประชุมชี้แจงโครงการการพัฒนาโรงเรียนร่วมผลิตสำหรับนักศึกษาหลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี สำหรับการประชุมครั้งนี้จัดขึ้นโดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้ผู้บริหาร และครูผู้ประสานงานจากสถานศึกษาต่างๆ ในเขตพื้นที่บริการของมหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี ได้แก่ จังหวัดลพบุรี สิงห์บุรี และสระบุรี ที่เข้าร่วมการประชุม จำนวน 60 คน ได้มีความเข้าใจถึงวัตถุประสงค์ของโครงการในการพัฒนาโรงเรียนร่วมผลิตให้เกิดความต่อเนื่อง เกิดการพัฒนาคุณภาพนักศึกษาให้สอดคล้องกับความต้องการของผู้ใช้บัณฑิต ตลอดจนเพื่อให้เกิดการวางแผนการทำงานร่วมกันระหว่างมหาวิทยาลัยกับโรงเรียนร่วมผลิตในการผลิตและพัฒนาครู
กิจกรรม “ครูผู้สร้างสรรค์การเรียนรู้ด้วยหัวใจ” สำหรับนักศึกษาหลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต ชั้นปีที่ 5 ( 18/ก.พ./2564 )
    เมื่อวันที่ 13 กุมถาพันธ์ 2564 ผศ.ดร.ทรงศรี ตุ่นทอง คณบดีคณะครุศาสตร์ มรท. เป็นประธานเปิดโครงการพัฒนาโรงเรียนร่วมผลิตสำหรับนักศึกษาหลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต ชั้นปีที่ 5 กิจกรรม “ครูผู้สร้างสรรค์การเรียนรู้ด้วยหัวใจ” โดยแบ่งการบอรมออกเป็น 2 รุ่น คือ รุ่นที่ 1 ระหว่างวันที่ 13-14 กุมภาพันธ์ 2564 และรุ่นที่ 2 ระหว่างวันที่ 19-20 กุมภาพันธ์ 2564 ได้รับเกียรติจาก นายณัฐฬส  วังวิญญู ผอ.สถาบันขวัญแผ่นดิน เป็นวิทยากร พร้อมคณะวิทยากร มีนักศึกษาครูเพื่อพัฒนาท้องถิ่นเข้าร่วมในการอบรมครั้งนี้ ณ ห้องประชุมอาคาร 90 ปี ชั้น 3 มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี
การประชุมคณะกรรมการดำเนินงานวารสารคณะครุศาสตร์ ( 18/ก.พ./2564 )
    ผศ.ดร.ทรงศรี ตุ่นทอง คณบดีคณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี เป็นประธานในการประชุมโครงการจัดทำวารสารของคณะครุศาสตร์ เพื่อสนับสนุนและส่งเสริมเผยแพร่ผลงานวิจัย การสร้างสรรค์ผลงานทางวิชาการในศาสตร์การศึกษาหรือสาขาที่เกี่ยวข้องของนักศึกษา อาจารย์ และบุคคลที่สนใจโดยทั่วไป ณ ห้องประชุมคณะครุศาสตร์ เมื่อวันที่ 10 กุมภาพันธ์ 2564
การประชุมวางแผนดำเนินงานโครงการครุศาสตร์วิชาการ "ครูแห่งศตวรรษที่ 21" ( 18/ก.พ./2564 )
    เมื่อวันที่ 5 กุมภาพันธ์ 2564 ผศ.ดร.ทรงศรี ตุ่นทอง เป็นประธานการประชุมวางแผนดำเนินงานโครงการครุศาสตร์วิชาการ "ครูแห่งศตวรรษที่ 21" โดยมีผู้แทนจากทั้ง 12 สาขาวิชาที่ผลิตนักศึกษาครู เข้าร่วมในการประชุม ณ ห้องประชุมคณะครุศาสตร์ มรท. ซึ่งงานครุศาสตร์วิชาการ "ครูแห่งศตวรรษที่ 21" จะจัดขึ้น ระหว่างวันที่ 19 - 20 กุมภาพันธ์ 2564 ณ อาคารรัตนเทพสตรี มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพตรี
การประชุมโครงการยกระดับความสามารถในการอ่าน คิดวิเคราะห์ และเขียนฯ ( 27/ม.ค./2564 )
    เมื่อวันที่ 27 มกราคม 2564 ณ ห้องประชุม ชั้น 2 อาคารคณะครุศาสตร์ ผศ.ดร.ทรงศรี ตุ่นทอง คณบดีคณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี ให้เกียรติเป็นประธานการประชุมโครงการยกระดับความสามารถในการอ่าน คิดวิเคราะห์ และเขียน ประจำปี 2564 ในรูปแบบการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (ระบบวิดีโอคอนเฟอร์เรนซ์) ซึ่งจัดโดยคณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี สำหรับการประชุมชี้แจงในครั้งนี้จัดขึ้นโดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้ศึกษานิเทศก์ ผู้บริหารและครูผู้สอนในสถานศึกษาที่เข้าร่วมโครงการ และอาจารย์ผู้มีส่วนรับผิดชอบโครงการ ได้มีการเตรียมความพร้อมในการนำเสนอผลการพัฒนาการอ่าน คิดวิเคราะห์ และเขียน ได้มีการคัดเลือกครูผู้เข้าร่วมโครงการในการนำเสนอคลิปการสอน ตลอดจนได้มีส่วนร่วมในแนวทางการเขียนเรื่องเล่าจากการเข้าร่วมโครงการ
กำลังแสดงหน้าที่ <- 5/64 -> [จำนวน 640 อัลบัม]
<< 1 2 3 4 5 6 7 8 9 >>