[x] ปิดหน้าต่างนี้
Powered by ATOMYMAXSITE 2.5
ยินดีต้อนรับคุณ บุคคลทั่วไป  
English Chinese (Simplified) Chinese (Traditional) French German Italian Japanese Korean Portuguese Russian Spanish Vietnamese Thai     
ค้นหา   
เมนูหลัก
ระบบสมาชิก
Username :
Password :
[ สมัครสมาชิก ] | [ ลืมรหัสผ่าน ]
สมาชิกทั้งหมด 170 คน
สมาชิกที่กำลังออนไลน์ 0 คน
พยากรณ์อากาศ
 
poll

   คุณคิดว่าเวปนี้เป็นอย่างไร


  1. ดีมาก
  2. ดี
  3. ปานกลาง
  4. แย่
  5. แย่มาก
  
รายการ Gallery หน้าหลัก    
การประชุมอาจารย์ผู้สอนการฝึกปฏิบัติวิชาชีพระหว่างเรียน ครั้งที่ 1/63 ( 29/เม.ย./2563 )
    
ผศ.ดร.ทรงศรี ตุ่นทอง คณบดีคณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี ให้เกียรติเป็นประธานการประชุมอาจารย์ผู้สอนการฝึกปฏิบัติวิชาชีพระหว่างเรียน ครั้งที่ 1/2563 ณ ห้องประชุม ชั้น 3 อาคารคณะครุศาสตร์ ซึ่งมีคณาจารย์เข้าร่วมการประชุมกว่า 2 ใน 3 เมื่อวันที่ 29 เมษายน 2563
โดยมีวาระสำคัญที่ร่วมกันพิจารณา ได้แก่ การพิจารณาการเปิดเรียนของนักศึกษาหลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต ภาคการศึกษา 1/2563 / การพิจารณารายละเอียดของประสบการณ์ภาคสนาม (มคอ.4) รายวิชาการฝึกปฏิบัติวิชาชีพระหว่างเรียนและแบบบันทึกการปฏิบัติวิชาชีพครู / การพิจารณาการส่งผลการเรียนรายวิชาการปฏิบัติการสอนในสถานศึกษา 1
การประชุม คกก.ประจำคณะครุศาสตร์ ครั้งที่ 4/63 ( 29/เม.ย./2563 )
    
ผศ.ดร.ทรงศรี ตุ่นทอง คณบดีคณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี ให้เกียรติเป็นประธานการประชุมคณะกรรมการประจำคณะครุศาสตร์ ครั้งที่ 4/2563 ณ ห้องประชุม ชั้น 3 อาคารคณะครุศาสตร์ ซึ่งมีคณะกรรมการเข้าร่วมการประชุมกว่า 2 ใน 3 เมื่อวันที่ 28 เมษายน 2563
โดยมีวาระสำคัญที่ร่วมกันพิจารณา ได้แก่ การพิจารณาอนุมัติการขอเสนอรายชื่อเพื่อรับการพิจารณาให้ความเห็นชอบศักยภาพอาจารย์พิเศษในการจัดการศึกษาภาคพิเศษ ของสาขาวิชาการบริหารการศึกษา ภาคการศึกษาฤดูร้อน/2562 / การพิจารณาอนุมัติผลการเรียนนักศึกษา / การพิจารณาอนุมัติการปิดหลักสูตรครุศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการศึกษา (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.2555) / การพิจารณาเสนอชื่อผู้สมควรดำรงตำแหน่งนายกสภามหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี จากคณะครุศาสตร์ / การพิจารณาอนุมัติรายงานการติดตามผลการดำเนินงานตามแผนบริหารความเสี่ยง ประจำปีงบประมาณ 2563 (1 ตุลาคม 2562 - 30 กันยายน 2563) / การพิจารณาการขอเปิดรับสมัครนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา ประจำภาคการศึกษา 1/2563 / การพิจารณาอนุมัติแผนปฏิบัติราชการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 คณะครุศาสตร์
การประชุม คกก.วิชาการ คณะครุศาสตร์ ครั้งที่ 4/63 ( 13/เม.ย./2563 )
    
อ.ดร.เนติ เฉลยวาเรศ รองคณบดีฝ่ายวิชาการ คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี ให้เกียรติเป็นประธานการประชุมคณะกรรมการวิชาการประจำคณะครุศาสตร์ ครั้งที่ 4/2563 ซึ่งเป็นการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (ระบบวีดิโอคอนเฟอร์เรนซ์) ณ ห้องประชุม ชั้น 2 อาคารคณะครุศาสตร์ ซึ่งมีคณะกรรมการเข้าร่วมการประชุมครบองค์ประชุม เมื่อวันที่ 8 เมษายน 2563
โดยมีวาระสำคัญที่พิจารณาร่วมกัน ได้แก่ การพิจารณาผลการเรียนนักศึกษาภาคปกติ / การพิจารณาการขอเลื่อนสอบ - ขาดสอบ นักศึกษาภาคปกติ ครั้งที่ 2
การอบรมครูปฐมวัยในศตวรรษที่ 21 ( 17/มี.ค./2563 )
    เมื่อวันที่ 12 มีนาคม 2563 ณ ห้องปฏิบัติการปฐมวัย ชั้น 4 อาคาร 80 ปีฯ สาขาวิชาการศึกษาปฐมวัย คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี จัดการอบรมเชิงปฏิบัติการครูปฐมวัยในศตวรรษที่ 21 สำหรับการอบรมครั้งนี้จัดขึ้นโดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้นักศึกษาสาขาวิชาการศึกษาปฐมวัยที่เข้าร่วมการอบรม จำนวน 50 คน ได้มีการพัฒนาทักษะทางด้านความคิดสร้างสรรค์ และการสื่อสาร เพื่อการเป็นครูปฐมวัยในศตวรรษที่ 21 ได้อย่างมีประสิทธิภาพ โดยได้รับเกียรติจาก ผศ.สมทรง กฤตมโนรถ อาจารย์ประจำคณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี ให้เกียรติเป็นวิทยากรการอบรม
อบรมสร้างสื่อด้วยดิจิทัลสำหรับเด็กปฐมวัย ( 17/มี.ค./2563 )
    เมื่อวันที่ 10 มีนาคม 2563 ณ ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ ชั้น 5 อาคารเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษาฯ สาขาวิชาการศึกษาปฐมวัย คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี จัดการอบรมการสร้างสื่อด้วยดิจิทัลสำหรับเด็กปฐมวัย สำหรับการอบรมครั้งนี้จัดขึ้นโดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้นักศึกษาสาขาวิชาการศึกษาปฐมวัยที่เข้าร่วมการอบรม จำนวน 30 คน ได้มีความรู้ความเข้าใจในการออกแบบสื่อประเภทอินโฟกราฟิกสำหรับใช้ในการจัดการเรียนการสอนสำหรับเด็กปฐมวัย โดยได้รับเกียรติจาก อ.พิพัฒศรัณย์ โพธิ์บุญ รองคณบดีฝ่ายกิจการนักศึกษา คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี ให้เกียรติเป็นวิทยากรการอบรม
การประชุม คกก.ประจำคณะครุศาสตร์ ครั้งที่ 3/2563 ( 16/มี.ค./2563 )
    ผศ.ดร.ทรงศรี ตุ่นทอง คณบดีคณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี ให้เกียรติเป็นประธานการประชุมคณะกรรมการประจำคณะครุศาสตร์ ครั้งที่ 3/2563 ณ ห้องประชุม ชั้น 3 อาคารคณะครุศาสตร์ ซึ่งมีคณะกรรมการเข้าร่วมการประชุมกว่า 2 ใน 3 เมื่อวันที่ 12 มีนาคม 2563
โดยมีวาระเสนอเพื่อพิจารณา ได้แก่ การพิจารณาผลการเรียนนักศึกษา / การพิจารณาการขอเปลี่ยนแปลงรหัสวิชาในหลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาจิตวิทยาและการแนะแนว (4 ปี) หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.2562
การประชุม คกก.ประจำคณะครุศาสตร์ ครั้งที่ 2/63 ( 20/ก.พ./2563 )
    
ผศ.ดร.ทรงศรี ตุ่นทอง คณบดีคณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี ให้เกียรติเป็นประธานการประชุมคณะกรรมการประจำคณะครุศาสตร์ ครั้งที่ 2/2563 ณ ห้องประชุม ชั้น 3 อาคารคณะครุศาสตร์ ซึ่งมีคณะกรรมการเข้าร่วมการประชุมกว่า 2 ใน 3 เมื่อวันที่ 19 กุมภาพันธ์ 2563
โดยมีวาระเสนอเพื่อพิจารณา ได้แก่ การพิจารณาผลการเรียนนักศึกษา / การพิจารณาแผนปฏิบัติราชการ ระยะ 3 ปี ของคณะครุศาสตร์ / การพิจารณาแผนการจัดการความรู้
การประชุมโครงการยกระดับความสามารถในการอ่าน คิดวิเคราะห์ และเขียนฯ ( 20/ก.พ./2563 )
    เมื่อวันที่ 18 กุมภาพันธ์ 2563 ณ ห้องประชุม ชั้น 3 อาคาร 80 ปีฯ ผศ.ดร.ทรงศรี ตุ่นทอง คณบดีคณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี ให้เกียรติเป็นประธานการประชุมเชิงปฏิบัติการโครงการยกระดับความสามารถในการอ่าน คิดวิเคราะห์ และเขียน สำหรับนักเรียนประถมศึกษาจังหวัดลพบุรี สิงห์บุรี และสระบุรี ซึ่งจัดโดยคณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี สำหรับโครงการครั้งนี้จัดขึ้นโดยมีวัตถุประสงค์เพื่อชี้แจงรายละเอียดการดำเนินงานให้กับสถานศึกษาที่เข้าร่วมโครงการ ศึกษานิเทศก์ และอาจารย์ผู้มีส่วนรับผิดชอบโครงการ จำนวน 60 คน ได้รับทราบกระบวนการดำเนินงานของโครงการเพื่อให้เกิดการพัฒนานวัตกรรม ตลอดจนเครื่องมือวัดความสามารถในการอ่าน คิดวิเคราะห์และเขียนสำหรับนักเรียนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 - 5 ที่มีคุณภาพ
การประชุมคณะกรรมการคุรุศึกษา ครั้งที่ 1/63 ( 20/ก.พ./2563 )
    ผศ.ดร.ทรงศรี ตุ่นทอง คณบดีคณะครุศาสตร์ เป็นประธานในการประชุมคณะกรรมการคุรุศึกษา ครั้งที่ 1/63 มีตัวแทนอาจารย์หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิตจากสาขาวิชาต่างๆ เข้าร่วมในการประชุม เมื่อวันที่ 18 กุมภาพันธ์ 2563 ณ ห้องประชุมคณะครุศาสตร์ อาคาร 4 ชั้น 3 มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี
กิจกรรมลานวิถีไทย งานแผ่นดินสมเด็จพระนารายณ์มหาราช ( 20/ก.พ./2563 )
    
วันที่ 17 กุมภาพันธ์ 2563 ณ ลานวิถีไทย สนามหญ้าด้านหน้าพระที่นั่งจันทรพิศาล พระนารายณ์ราชนิเวศน์ มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี นำโดย สำนักศิลปะและวัฒนธรรม ร่วมกับคณะ และหน่วยงานภายในมหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี กลุ่มศิลปินเมืองละโว้ และกลุ่มชาติพันธุ์ต่างๆ จัดกิจกรรมลานวิถีไทยในงานแผ่นดินสมเด็จพระนารายณ์มหาราช ครั้งที่ 33 ประจำปี 25630
สำหรับกิจกรรมลานวิถีไทยในปีนี้มีการจัดกิจกรรมการสาธิตการทำขนมสาคูไส้หมู พวงกุญแจ และการละเล่นพื้นบ้านไทย โดยคณะครุศาสตร์
กำลังแสดงหน้าที่ <- 4/58 -> [จำนวน 577 อัลบัม]
<< 1 2 3 4 5 6 7 8 9 >>