[x] ปิดหน้าต่างนี้
Powered by ATOMYMAXSITE 2.5
ยินดีต้อนรับคุณ บุคคลทั่วไป  
English Chinese (Simplified) Chinese (Traditional) French German Italian Japanese Korean Portuguese Russian Spanish Vietnamese Thai     
ค้นหา   
เมนูหลัก
ระบบสมาชิก
Username :
Password :
[ สมัครสมาชิก ] | [ ลืมรหัสผ่าน ]
สมาชิกทั้งหมด 163 คน
สมาชิกที่กำลังออนไลน์ 0 คน
พยากรณ์อากาศ
 
poll

   คุณคิดว่าเวปนี้เป็นอย่างไร


  1. ดีมาก
  2. ดี
  3. ปานกลาง
  4. แย่
  5. แย่มาก
  
รายการ Gallery หน้าหลัก    
การอบรมครูปฐมวัยในศตวรรษที่ 21 ( 17/มี.ค./2563 )
    เมื่อวันที่ 12 มีนาคม 2563 ณ ห้องปฏิบัติการปฐมวัย ชั้น 4 อาคาร 80 ปีฯ สาขาวิชาการศึกษาปฐมวัย คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี จัดการอบรมเชิงปฏิบัติการครูปฐมวัยในศตวรรษที่ 21 สำหรับการอบรมครั้งนี้จัดขึ้นโดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้นักศึกษาสาขาวิชาการศึกษาปฐมวัยที่เข้าร่วมการอบรม จำนวน 50 คน ได้มีการพัฒนาทักษะทางด้านความคิดสร้างสรรค์ และการสื่อสาร เพื่อการเป็นครูปฐมวัยในศตวรรษที่ 21 ได้อย่างมีประสิทธิภาพ โดยได้รับเกียรติจาก ผศ.สมทรง กฤตมโนรถ อาจารย์ประจำคณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี ให้เกียรติเป็นวิทยากรการอบรม
อบรมสร้างสื่อด้วยดิจิทัลสำหรับเด็กปฐมวัย ( 17/มี.ค./2563 )
    เมื่อวันที่ 10 มีนาคม 2563 ณ ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ ชั้น 5 อาคารเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษาฯ สาขาวิชาการศึกษาปฐมวัย คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี จัดการอบรมการสร้างสื่อด้วยดิจิทัลสำหรับเด็กปฐมวัย สำหรับการอบรมครั้งนี้จัดขึ้นโดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้นักศึกษาสาขาวิชาการศึกษาปฐมวัยที่เข้าร่วมการอบรม จำนวน 30 คน ได้มีความรู้ความเข้าใจในการออกแบบสื่อประเภทอินโฟกราฟิกสำหรับใช้ในการจัดการเรียนการสอนสำหรับเด็กปฐมวัย โดยได้รับเกียรติจาก อ.พิพัฒศรัณย์ โพธิ์บุญ รองคณบดีฝ่ายกิจการนักศึกษา คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี ให้เกียรติเป็นวิทยากรการอบรม
การประชุม คกก.ประจำคณะครุศาสตร์ ครั้งที่ 3/2563 ( 16/มี.ค./2563 )
    ผศ.ดร.ทรงศรี ตุ่นทอง คณบดีคณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี ให้เกียรติเป็นประธานการประชุมคณะกรรมการประจำคณะครุศาสตร์ ครั้งที่ 3/2563 ณ ห้องประชุม ชั้น 3 อาคารคณะครุศาสตร์ ซึ่งมีคณะกรรมการเข้าร่วมการประชุมกว่า 2 ใน 3 เมื่อวันที่ 12 มีนาคม 2563
โดยมีวาระเสนอเพื่อพิจารณา ได้แก่ การพิจารณาผลการเรียนนักศึกษา / การพิจารณาการขอเปลี่ยนแปลงรหัสวิชาในหลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาจิตวิทยาและการแนะแนว (4 ปี) หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.2562
การประชุม คกก.ประจำคณะครุศาสตร์ ครั้งที่ 2/63 ( 20/ก.พ./2563 )
    
ผศ.ดร.ทรงศรี ตุ่นทอง คณบดีคณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี ให้เกียรติเป็นประธานการประชุมคณะกรรมการประจำคณะครุศาสตร์ ครั้งที่ 2/2563 ณ ห้องประชุม ชั้น 3 อาคารคณะครุศาสตร์ ซึ่งมีคณะกรรมการเข้าร่วมการประชุมกว่า 2 ใน 3 เมื่อวันที่ 19 กุมภาพันธ์ 2563
โดยมีวาระเสนอเพื่อพิจารณา ได้แก่ การพิจารณาผลการเรียนนักศึกษา / การพิจารณาแผนปฏิบัติราชการ ระยะ 3 ปี ของคณะครุศาสตร์ / การพิจารณาแผนการจัดการความรู้
การประชุมโครงการยกระดับความสามารถในการอ่าน คิดวิเคราะห์ และเขียนฯ ( 20/ก.พ./2563 )
    เมื่อวันที่ 18 กุมภาพันธ์ 2563 ณ ห้องประชุม ชั้น 3 อาคาร 80 ปีฯ ผศ.ดร.ทรงศรี ตุ่นทอง คณบดีคณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี ให้เกียรติเป็นประธานการประชุมเชิงปฏิบัติการโครงการยกระดับความสามารถในการอ่าน คิดวิเคราะห์ และเขียน สำหรับนักเรียนประถมศึกษาจังหวัดลพบุรี สิงห์บุรี และสระบุรี ซึ่งจัดโดยคณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี สำหรับโครงการครั้งนี้จัดขึ้นโดยมีวัตถุประสงค์เพื่อชี้แจงรายละเอียดการดำเนินงานให้กับสถานศึกษาที่เข้าร่วมโครงการ ศึกษานิเทศก์ และอาจารย์ผู้มีส่วนรับผิดชอบโครงการ จำนวน 60 คน ได้รับทราบกระบวนการดำเนินงานของโครงการเพื่อให้เกิดการพัฒนานวัตกรรม ตลอดจนเครื่องมือวัดความสามารถในการอ่าน คิดวิเคราะห์และเขียนสำหรับนักเรียนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 - 5 ที่มีคุณภาพ
การประชุมคณะกรรมการคุรุศึกษา ครั้งที่ 1/63 ( 20/ก.พ./2563 )
    ผศ.ดร.ทรงศรี ตุ่นทอง คณบดีคณะครุศาสตร์ เป็นประธานในการประชุมคณะกรรมการคุรุศึกษา ครั้งที่ 1/63 มีตัวแทนอาจารย์หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิตจากสาขาวิชาต่างๆ เข้าร่วมในการประชุม เมื่อวันที่ 18 กุมภาพันธ์ 2563 ณ ห้องประชุมคณะครุศาสตร์ อาคาร 4 ชั้น 3 มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี
กิจกรรมลานวิถีไทย งานแผ่นดินสมเด็จพระนารายณ์มหาราช ( 20/ก.พ./2563 )
    
วันที่ 17 กุมภาพันธ์ 2563 ณ ลานวิถีไทย สนามหญ้าด้านหน้าพระที่นั่งจันทรพิศาล พระนารายณ์ราชนิเวศน์ มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี นำโดย สำนักศิลปะและวัฒนธรรม ร่วมกับคณะ และหน่วยงานภายในมหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี กลุ่มศิลปินเมืองละโว้ และกลุ่มชาติพันธุ์ต่างๆ จัดกิจกรรมลานวิถีไทยในงานแผ่นดินสมเด็จพระนารายณ์มหาราช ครั้งที่ 33 ประจำปี 25630
สำหรับกิจกรรมลานวิถีไทยในปีนี้มีการจัดกิจกรรมการสาธิตการทำขนมสาคูไส้หมู พวงกุญแจ และการละเล่นพื้นบ้านไทย โดยคณะครุศาสตร์
โครงการอนุรักษ์ส่งเสริมสืบสานศิลปวัฒนธรรมมวยไทย ( 20/ก.พ./2563 )
    เมื่อวันที่ 12 กุมภาพันธ์ 2563 ณ ห้องประชุม ชั้น 3 อาคาร 80 ปีฯ คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี จัดโครงการอนุรักษ์สืบสานศิลปวัฒนธรรมมวยไทย สำหรับโครงการนี้จัดขึ้นโดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้นักศึกษาคณะครุศาสตร์ที่เข้าร่วมการอบรม จำนวน 100 คน ได้ร่วมส่งเสริมสนับสนุน และอนุรักษ์ศิลปวัฒนธรรมมวยไทย โดยการถ่ายทอดผ่านท่ารำ รวมถึงเพื่อเป็นการสร้างมาตรฐานด้านศิลปวัฒนธรรม โดยได้รับเกียรติจาก คุณชัยยะมงคล เหรียญประยูร เจ้าของโรงเรียนสอนมวยไทย ส.สุนีย์มวยไทยลพบุรี ให้เกียรติเป็นวิทยากรการอบรม
การประชุมโครงการยกระดับความสามารถในการอ่าน คิดวิเคราะห์ และเขียน สำหรับนักเรียนประถมศึกษาจังหวัดลพบุรี สิงห์บุรี และสระบุรี ประจำปี 2563 ( 20/ก.พ./2563 )
    ผศ.ดร.ทรงศรี ตุ่นทอง คณบดีคณะครุศาสตร์ มรท. เป็นประธานในการประชุมโครงการยกระดับความสามารถในการอ่าน คิดวิเคราะห์ และเขียน สำหรับนักเรียนประถมศึกษาจังหวัดลพบุรี สิงห์บุรี และสระบุรี ประจำปี 2563 โดยมีศึกษานิเทศก์ อาจารย์ผู้รับผิดชอบ และเจ้าหน้าที่ เข้าร่วมในการประชุมในครั้งนี้ เพื่อเป็นการชี้แจงวัตถุประสงค์ของโครงการ กำหนดเกณฑ์และมอบหมายผู้มีส่วนเกี่ยวข้อง ณ ห้องประชุมคณะครุศาสตร์ (อาคาร 4 ชั้น 3) มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี เมื่อวันที่ 11 กุมภาพันธ์ 2563
TRU Games ( 20/ก.พ./2563 )
    
เมื่อวันที่ 5 กุมภาพันธ์ 2563 ผศ.ดร.ทรงศรี ตุ่นทอง ร่วมพิธีเปิดการแข่งขันกีฬาภายในระหว่างคณะ มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี ประจำปีการศึกษา 2562 "TRU Games" สำหรับการแข่งขันกีฬาครั้งนี้จัดขึ้นโดยมีวัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริมและสนับสนุนให้นักศึกษาได้เล่นกีฬาและออกกำลังให้มีสุขภาพพลานามัยแข็งแรง รู้จักใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์ รู้แพ้ รู้ชนะ รู้อภัย โดยแบ่งการแข่งขันกีฬาออกเป็น 2 ประเภท ประกอบด้วย ประเภทกีฬาสากล ได้แก่ ฟุตบอลชาย 7 คน, ฟุตซอลชาย, บาสเกตบอลชาย, วอลเลย์บอลทีมชาย, วอลเลย์บอลทีมหญิง และเปตอง สำหรับประเภทกีฬาพื้นบ้าน ได้แก่ ชักเย่อ, วิ่งกระสอบ และวิ่งสามขา นอกจากนี้ยังมีการประกวดขบวนพาเหรดอีกด้วย โดยการแข่งขันกีฬาครั้งนี้จัดขึ้นเป็นเวลา 6 วัน คือในวันที่ 29 มกราคม - 5 กุมภาพันธ์ 2563 สำหรับผลการแข่งขันกีฬา ประเภทกีฬาสากล ฟุตบอลชาย 7 คน ชนะเลิศ ได้แก่ คณะครุศาสตร์, ฟุตซอลชาย ชนะเลิศ ได้แก่ คณะครุศาสตร์, บาสเกตบอลชาย ชนะเลิศ ได้แก่ คณะครุศาสตร์, วอลเลย์บอลทีมชาย ชนะเลิศ ได้แก่ คณะวิทยาการจัดการ, วอลเลย์บอลทีมหญิง ชนะเลิศ ได้แก่ คณะครุศาสตร์ และเปตอง ชนะเลิศ ได้แก่ คณะครุศาสตร์ สำหรับประเภทกีฬาพื้นบ้าน ได้แก่ ชักเย่อ ชนะเลิศ ได้แก่ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี, วิ่งกระสอบ ชนะเลิศ ได้แก่ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
และวิ่งสามขา ชนะเลิศ ได้แก่ คณะครุศาสตร์ สำหรับรางวัลชนะเลิศการประกวดขบวนพาเหรด ได้แก่ คณะวิทยาการจัดการ
กำลังแสดงหน้าที่ 1/55 -> [จำนวน 544 อัลบัม]
<< 1 2 3 4 5 6 7 8 9 >>